Välj ett billigt elbolag och samordna med VVS

Elen blir allt dyrare och det verkar inte finnas något stopp på prishöjningarna – det är tvärtom så att det nu är viktigare än någonsin att jämföra priser mellan olika elbolag. Om du även ska dra nya elledningar exempelvis i våtutrymmen är det viktigt att du samordnar el-ritningen och VVS-ritningen.

Jämför och välj det bästa priset

På ett år kan du spara flera tusenlappar om du jämför elbolag och deras erbjudanden och byter till det bästa priset. För att göra det enkelt finns det en utmärkt sajt för jämförelser mellan elbolag – den heter bytelbolag.se och har samlat den viktigaste informationen om elbolagen, deras taxor och villkor. Elpriskollen kan också hjälpa till. Det är en tjänst som Energimarknadsinspektionen har där du kan göra en egen uträkning baserat på dina speciella förhållanden. En länk finns till elpriskollen från bytelbolag.se

Många jagar billiga elavtal – frågan har aldrig varit mer aktuell än just nu. Elbolagens priser varierar sinsemellan och det har alltid varit svårt att förutspå var man kan få det bästa priset på sikt. Det kan vara bra att blanda rörlig och fast kostnad i samma avtal för att dels ta del av billigare el på sommaren och inte behöva sitta med fast kostnad på hela summan. Med fast kostnad vet du dock vad du ska betala.

I kombination med VVS

Om du planerar att lägga el i dina våtutrymmen, det kan vara extra kontakter, men det kan också vara dragningar i väggar och kanske golv. Då är det viktigt att du ser över din VVS samtidigt och att en yrkesman får ta en titt på båda ritningarna eller skapa dem för ett effektivt och säkert våtrum eller badrum.

Om du byter elbolag kan det ibland vara så att de erbjuder ett mycket bra pris det första året för att återgå till normala taxor år två. Detta behöver du ha koll på när du binder upp dig för avtal. När elbolaget höjer sina priser måste de meddela kunderna minst 15 dagar innan höjningen får laga kraft. Läs noga när du tecknar nytt avtal.

En anledning att byta avtal kan vara grön el. Det blir mindre klimatpåverkan från ett elbolag som hämtar el från förnybar energi, och att bidra till ett samhälle där vi gemensamt minskar klimatpåverkan kan vara positivt. Oftast har elbolagen ett erbjudande med miljövänlig el, grön el, och här kan man välja mellan de olika energikällorna som exempelvis vind- eller solenergi.

Vad är billigast?

Du behöver räkna på detta eftersom det hänger på hur din elförbrukning ter sig under ett helt år. Du kan oftast välja rörligt avtal, fast avtal eller ett mixat avtal. Ett rörligt avtal har för det mesta inte någon bindningstid och priset följer elbörsens utveckling. Mixavtal är 50/50 rörligt och fast. Om du har en bindningstid på ditt elavtal idag behöver du säga upp det när bindningstiden gått ut, om du inte önskar betala extra lösenavgifter. Ibland är lösenavgiften så hög att det totalt sett blir dyrare trots att ditt nya avtal ger billigare el.

Se alltid till att du är uppdaterad på ditt elbolags avtal.

Leave a Comment

mts_howto