Fastighetsskötsel och VVS

En fastighet behöver regelbundet underhåll och god skötsel. Detta för att se till att fastighetens VVS fungerar, samt tekniska installationer och annat som kräver löpande tillsyn. Då är det klokt att anlita en personlig förvaltare som har många strängar på sin lyra och kan se till att allt fungerar som det ska.

Genom att anlita Nabo för din fastighetsskötsel kan du få hjälp med alla behov vad gäller lokalernas underhåll. Du får ett proaktivt stöd och assistans med projektledning, upphandling, skadeärenden och myndighetskrav. Felanmälningar där fastighetens VVS har fått brister kan snabbt åtgärdas.

Pålitlig service

Olika områden där det kan behövas fastighetsservice inom VVS är att se till att varmvattenberedaren fungerar väl, underhålla radiatorer och golvvärme, rensa avloppen och utföra högtrycksspolning av avloppsstammen. När det blivit stopp i avloppet går detta att lösa genom att göra en noggrann högtrycksspolning. Om rören har skadats kan en mindre eller större del av rörsystemet behöva bytas ut.

Det är viktigt att hålla koll på vatten- och avloppssystemet i fastigheten. Om det inte längre kommer något vatten i kranarna kan det vara ett tecken på att ett rörläckage har skett. Stopp i avloppet är också en varning om att rören inte längre fungerar korrekt. Rören kan behöva förstärkas med så kallad ”relining”, vilket betyder att plast måste sprutas in i de befintliga rören. Rören härdas sedan genom att plasten lägger sig som en hinna innanför dem. Det är också möjligt att föra in nya plaströr i rören vilket gör att vattnet smakar bättre och rören håller längre.

Leave a Comment

mts_howto