VVS och brandskydd

Vid installation av VVS krävs ett helhetstänk, inte minst när det kommer till brandsäkerheten. Ta hjälp av experter för att få till ett ordentligt brandskydd i samband med byggnation eller renovering inom VVS.

Säkerheten först

Det kan vara svårt att känna till alla risker som finns vid installation och byggnation inom VVS, alltså värme, ventilation och sanitet. Då är det bra att det finns företag som har som jobb att se till så att säkerhetsaspekten av byggprojektet går rätt till. Ta hjälp av företag som är specialiserade inom ämnet och som kan genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete under byggprojektet för att säkerställa att allt går rätt till från början till slut.

Brandsäkerheten är extra viktig när det kommer till installation inom VVS då exempelvis brand och rök kan färdas via ventilationen under rätt omständigheter och orsaka större skada och förödelse än nödvändigt. Vid installation av värmekällor måste också brandsäkerheten komma i första hand. En felinstallerad värmekälla kan i värsta fall orsaka brand.

Brandsäkerheten i vardagen

Det är inte fel att regelbundet jobba med brandsäkerheten inom andra områden än bygg och anläggning. I vardagen är det också viktigt med brandsäkerhet och att tänka på att ha rätt redskap och hjälpmedel hemma för att kunna släcka en brand eller utrymma fastigheten på ett snabbt och säkert sätt. Till exempel är det bra om det finns brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare och brandstegar så att man kan släcka bränder eller ta sig ut. Se till att alla i hushållet vet hur de ska göra om olyckan skulle vara framme så de kan agera smart och medvetet om det uppstår en panikartad situation.

Brandsäker värmeanläggning

När man ska välja ett värmesystem som är passande för sin bostad kan man bland annat utgå ifrån brandsäkerheten. Att välja en värmekälla som är beroende av eld för att fungera, som en vedeldad kamin, är inte det bästa om man har höga krav på brandsäkerhet. Däremot kan en värmepump vara ett bättre och tryggare alternativ då det finns väldigt få saker som kan orsaka en brand med en värmepump. Den är dessutom enkel att använda för hela familjen. Se bara till att den genomgår regelbunden service för att fungera optimalt och bli så energieffektiv som möjligt.

Utnyttja rotavdraget

Vid de flesta typer av bygg- och renoveringsprojekt kan man använda sig av rotavdraget för att få lägre kostnader för arbetet. Det gäller med andra ord bara om man anlitar byggfirmor för att genomföra jobbet och inte om man får hjälp av en släkting eller vän privat. Om du har rätt att göra rotavdraget eller inte kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Pengar du sparar på att göra avdraget kan du göra något roligare för eller investera i andra byggplaner du har för bostaden.

Leave a Comment

mts_howto