VVS – Värme, ventilation och sanitet

Inledning

Att värmen funkar i våra hus, att ventilationen fungerar och att vi kan hålla rent omkring oss via rent vatten – det är något som de flesta av oss tar för självklart i vårt moderna samhälle. Men har det alltid varit så? Nej, knappast. VVS är ett relativt nytt begrepp om man ser till den funktionalitet vi i dag förväntar oss. Historiskt sett har det dock funnits relativt avancerade system inom det här området. Romarna är det givna samtalsämnet här då de, i alla fall de rika människorna, ofta hade någon form av VVS-system. Det kunde till exempel röra sig om bad- och dricksvatten som transporterades långa sträckor via kanaler och rör, och många av dessa system finns delvis kvar än i dag.

Som många vet använde romarna ibland bly för att täta rör och kanaler, och detta var väl nog inte den bästa lösningen då bly är giftigt för människan. En intressant koppling är att bly, som heter plumbum på latin, gav namn åt de engelska rörmokarna – plumbers.

Låt oss bredda VVS-begreppet lite


VVS-området rymmer en hel del underområden. Det är inte enbart vattenrör, ventilationskanaler samt duschvatten som avses, utan vi kan också inkludera själva kontrollen av inomhusklimatet, 1200px-2006-02-15_pipingstyrsystem för avlopp, tryckluft och olika gaser för industrin och de brandskydd som bygger på vattensprinklers. Alla VVS-tekniker sysslar naturligtvis inte med samtliga av de områden som räknats upp ovan, utan de allra flesta har fokuserat på kanske några stycken av dessa specialområden.

Som vi kan se ingår en hel del avancerade uppgifter i de flesta VVS-teknikers arbetsdag. Detta säger oss att det inte räcker med en gymnasieutbildning inom VVS för att bli duktig på området. Åratal av övning under överinseende av äldre kollegor krävs som regel också. När sedan en ung VVS-tekniker efter ett antal år känner sig relativt trygg i sitt arbete kanske han/hon går vidare och bildar ett eget företag. Det sistnämnda är ett relativt vanligt fenomen.

En sammanfattning

Vi kan alltså konstatera att det finns en anledning till att det ibland kan kännas lite dyrt att anlita en VVS-tekniker. Den eller de hantverkare som kommer hem till dig för att fixa något VVS-relaterat har med största sannolikhet en utmärkt utbildning och erfarenhet inom området, och denna kvalitetsgaranti kan som bekant kosta lite extra. Det är det värt.

Leave a Comment

mts_howto