En närmare titt på VVS-sektorn

Till att börja med

VVS står för värme, ventilation och sanitet. När många tänker på en VVS-tekniker ser de en rörmokare framför sig. Denna beskrivning av vad en VVS-tekniker sysslar med är endast delvis korrekt. Visst, en rörmokare är specialist på att dra vattenrör och liknande, men när vi talar om en VVS-tekniker måste vi bredda synfältet lite. Vad sägs om ventilation och värme enligt ovan? Eller styrsystem för avlopp, fjärrvärme, med mera? Trots att vi nu lagt till några specialiteter rymmer begreppet VVS så mycket mer, men vi nöjer oss med vad vi tagit upp hittills. Låt oss titta lite närmare på några av ovanstående begrepp.


Ventilation

Detta är ett relativt enkelt område att beskriva, 1200px-ventilation_i_arkivmagasinmen desto svårare att utföra. Eftersom vi lever i ett kallt land måste isoleringen i privatbostäder och hyreshus med mera vara mycket effektiv. Detta innebär att ventilationen i våra bostäder kommer att bli mycket bristfällig om inget görs åt saken. Det är här VVS-teknikerna kommer in. De har kunskap nog att fixa ventilationsrör i våra bostäder utan att den värme vi använder till uppvärmning slösas bort för mycket. Att bli duktig inom det här området kräver givetvis åratal av erfarenhet.

Värme

Den värme som avses här är i första hand fjärrvärme, där en anläggning för uppvärmning av vatten finns i en stad till exempel, och där en mängd vattenrör grenar ut sig från denna anläggning. Att bygga upp ett sådant system och att sedan optimera det och reglera det är sannerligen ingen enkel uppgift, men specialister inom denna sektor har som regel så mycket kunskap att vi kan känna oss förvissade om att jobbet utförs på ett professionellt sätt.

Avlopp

Utan väl fungerande avloppssystem skulle vår vardag snabbt förvandlas till ett helvete. Jag tror inte att vi behöver gå in på några detaljer här, utan du kan säkert själv föreställa dig vad som skulle hända. Att projektera, bygga och reglera avloppssystem är många VVS-tekniker experter på. Det är ett hårt och smutsigt arbete att fixa ovanstående, men någon måste ju utföra det. Skänk därför VVS-teknikerna en tacksamhetens tanke nästa gång du ser ett nytt avloppssystem under uppbyggnad.

Slutord

Vi kunde ha fortsatt länge på detta tema, men vi tror att det som sagts hittills har givit dig lite ny kunskap om vad VVS-tekniker sysslar med. Mer information kan givetvis hittas på till exempel internet.

Leave a Comment

mts_howto