Att radonkontrollera ditt hus

 

Inledning

Som många känner till har VVS-branschen många järn i elden – från rördragning och ventilationsstyrning till avloppshantering och miljöcertifiering. Nu lägger vi ytterligare ett område till ovanstående: Radonmätning. De flesta har säkert hört talas om att ämnet radon kan förekomma i alltför höga halter på olika ställen i ett hus, men vad är det som är farligt med det? Låt oss titta närmare på fenomenet.

Vad är radon?

Radon är ett grundämne som finns naturligt runt omkring oss (du kommer säkert ihåg från skolan vad ett grundämne är. Radon tillhör även gruppen ädelgaser, det vill säga det reagerar väldigt ogärna med andra grundämnen eller kemiska substanser. Det sistnämnda innebär att ämnet är mycket stabilt kemiskt. Så vad gäller radon_detectorsaken om ämnet är stabilt? Det är stabilt kemiskt, men inte radioaktivt. Radons atomkärnor faller sönder i mindre bitar och vissa av dessa bitar kan ha en hög hastighet och därmed en hög energi. När små partiklar med hög energi träffar DNA inne i dina cellkärnor kan DNA-molekylen skadas och detta kan i sin tur på sikt leda till cancer. Barn är särskilt känsliga för dessa effekter. Att en kontroll av radonhalter i ditt hem är viktigt framstår därmed som något självklart och viktigt.

När bör du kontrollera radonhalten i ditt hus?

Generellt sett kan man säga att du bör genomföra en radonmätning varje gång du utför någon slags förändring av din bostad. Det kan gälla nyköp, nybyggnation, ombyggnation, ett nytt ventilationssystem med mera. Alla bostäder har inte för hög radonhalt, men väldigt många. Vi anser inte att du ska gå och oroa dig för om din bostad innehåller för mycket radon. I stället är det viktigt att du skaffar dig mer kunskap om radon, hör med grannar i ditt bostadsområde, etcetera. Om du kommer fram till att en radonmätning kan vara något för dig finns en rad företag att kontakta för detta ändamål.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte känns om radonhalten är för hög, och det är därför mycket viktigt att du anlitar ett professionellt företag med välutbildade tekniker. De kan avgöra vilken typ av mätningar som behöver göras och de kan också ge dig tips om hur du ska hantera en situation då för mycket radon har upptäckts. Kom också ihåg att en radonmätning inte kommer att förstöra ditt hus på något sätt.

Leave a Comment

mts_howto